×
Cover Story

Open Minds 2022: Public Square

Geetanjali Shree | Gita Gopinath | Pratap Bhanu Mehta | Shashi Tharoor | Swapan Dasgupta | Brahma Chellaney | Ram Madhav | Shyam Saran | Abhijit Banerjee | Nikhil Srivastava | Ajay Sood | Jaggi Vasudev | Mukesh Ambani | Gautam Adani | N Chandrasekaran | Falguni Nayar | Tridip Suhrud | Sourav Ganguly | Vikram Sampath